بطری شیشه ای اختصاصی

تولید بطری شیشه ای اختصاصی برای کارخانه های تولید نوشیدنی در ایران

ایران با دارا بودن موقعیت گسترده جغرافیایی و با توجه به اینکه حدود نیمی از این گستره جغرافیایی شامل مراتع و زمین های کشاورزی می باشد که فرصت مناسبی برای باغداری و کشاورزی فراهم آورده است.این مزیت بارزی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده تا در زمینه تولید آب میوه های طبیعی و نوشیدنی فعالیت داشته باشند وبه دلیل کثرت تولید کنندگان ملزومات بسته بندی این نوشیدنی های تولیدی هم باید فراهم باشد؛یکی ازملزومات اصلی بسته بندی با بطری شیشه ای می باشد که امروزه کارخانه های موادغذایی و نوشیدنی به این امر مهم توجه خوبی دارند.بطری شیشه ای نوشیدنی در ابعاد حجمی مختلف وباتوجه به نیاز بازار وسیاست های کارخانه های نوشیدنی ساخته می شود.

ساخت بطری شیشه ای
ساخت بطری شیشه ای

هزینه تولید قالب بطری شیشه ای اختصاصی با طرح دلخواه

بیشترکارخانه های نوشیدنی برای ایجاد یک طرح اختصاصی و منحصر به فرد همیشه توجه خود را به استفاده از طرح های فانتزی ومتمایز برای بسته بندی محصولات نوشیدنی معطوف می کنند.زیرا امروزه برای همه تولید کنندگان محرز شده که بسته بندی نقش حیاتی و مهمی را در سیستم فروش دارد.و به همین دلیل کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های مواد غذایی طرح های اختصاصی خود را برای تولید بطری شیشه ای،با طرح و لوگوی محصولات خودبه شرکت های تولید کننده بطری ارائه می دهند تا ساخته شود فقط باید درنظر داشته باشند هزینه ساخت قالب برای ساخت بطری شیشه ای به میزان سفارش محصول و مدت قرارداد بستگی دارد؛یعنی هرچه کارخانه ها بطری شیشه ای در حجم بالا سفارش دهند ومدت قراردادتولید بطری هم درکم کردن هزینه های تولید بطری تاثیربسزایی دارد.

از جمله فاکتورهای مهم درهزینه تولید قالب بطری شیشه ای، تعداد طرح های سفارش داده شده و ارتفاع و نوع ضخامت بطری شیشه ای می باشد. که به صورت اتومات توسط ماشین های IS یاواحد مستقل ساخته می شوند این ماشین ها قادرند با روش تولید پرس و دمیدن و یا دمیدن در دمیدن به صورت 2 یا 3 یا چند تایی مواد مذاب کارکنند ماشین های تولید بطری امروزی از این نوع هستند که قادرند در دقیقه 600 بطری تولید کنند.

تولید بطری شیشه ای

مدت زمان آماده سازی قالب بطری و سفارشات بطری شیشه ای

مدت زمان آماده سازی قالب به تعداد قالب های سفارش داده شده می باشد. ولی به طور تقریبی مدت زمانی که برای ساخت در نظر داشت بین 7 تا 10 روزکاری برای هر قالب متغییر می باشد.ساخت بطری شیشه ای هم بستگی به حجم سفارشات دارد؛ ولی به طور میانگین بستگی به تجهیزات برش ووزن محصول و ارتفاع محصول دارد؛بسیاری از دستگاههای تولید بطری در دقیقه 60 بار برش لقمه مواد مذاب دارند که اگردرقالب های 2 یا 3 تایی دمیده شود؛در دقیقه میتوان 120عدد بطری تولید نمود. که در بعضی از شرکت ها تعداد سکشن های تولید بطری بین 6 تا 10 می باشد که هرسکشن در دقیقه120عدد بطری تولید می نماید. که با ضرب این عدد در تعداد سکشن ها تعداد بطری های تولیدی در دقیقه و ساعت به راحتی بدست می آید.